Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging ZNEO gevestigd te  Zuidwolde(Bedum), hierna te noemen: 'de Vereniging'.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:  [email protected]

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps overeenkomst
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboorte datum
 • Telefoon nummer
 • E-mail adres
 • Pasfoto
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
 • KNLTB
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboorte datum
 • Telefoon nummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst
 • Ledenadministratie
 • Secretaris
 • Penningmeester
Communicatie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst
 • Verwerker nieuwsbrief,

Vanwege de nieuwe privacywet zijn we er als vereniging aan gehouden om na beƫindiging van uw lidmaatschap, uw gegevens hooguit 2 jaar te bewaren, tenzij fiscale regels anders bepalen. In dat geval is de bewaartermijn 7 jaar.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 301 5762

Adres

Lewestraat 10
9785 BJ Zuidwolde

KVK-nummer

40024606